Náměstí republiky 2686 - vchod z ulice Jindřišské, 530 02 Pardubice
skrivankova@at-school.cz
+420 737 303 725

Životní koučka, mentální trenérka

vladka krasna 2

Jmenuji se Vlaďka Skřivánková.

Mým cílem je objevovat nové možnosti a cesty tam, kde je ostatní nevidí. Jít do hloubky, dívat se dál. Umožnit jasně vědět, co chcete, co nechcete, a k čemu je třeba se rozhodnout. Budeme mluvit o Vašich vizích a plánech, nacházet nové  příležitosti a fungující principy..

Baví mne změna a transformace. Jediné skutečné omezení máme ve své mysli, a proto podporuji klienty v nalezení individuálních potřebných kroků ke splnění jejich snů tak, aby jich dosáhli mnohem rychleji a efektivněji. 

Naše spolupráce je založena na upřímnosti, otevřenosti, zodpovědnosti a důvěře a díky těmto kvalitám vytváříme přátelský koučovací vztah.

 

 
 

ŽIVOTNÍ KOUČINK

Kouč je partner a průvodce. Má absolutní důvěru ve schopnosti klienta nalézt pro sebe to nejlepší řešení. Pomáhá dobře položenými otázkami a různými koučovacími technikami (nástroji) klientovi, aby našel odpovědi sám v sobě.

 

U koučování se pravidla domlouvají předem. Před vlastním koučováním je tzv. vstupní konzultace v délce 30 min. Na té si ujasníme, zda si vyhovujeme osobnostně, na jaké téma se zaměříme a jaký by měl být výsledek naší společné práce. Domluvíme se na počtu sezení, jejich délku, frekvenci a cenu – tzv. koučovací balíčky. Více sezení vám umožní jít ve vašem tématu více do hloubky, čímž je více podpořen váš osobní růst a rychlejší dosažení vašeho cíle. Časové pauzy mezi jednotlivými sezeními doporučuji 3 týdny. Proces koučinku umožňuje zrání a postupné uvědomění si konkrétních kroků, které vám ze sezení vyplynou. Podle zkušeností nastává velký posun v osobní rozvoji po 3 až 8 sezeních.

 

Koučink příznivě ovlivní nejrůznější oblasti vašeho života.

 • Zdravé sebevědomí, sebeúcta a vztah k sobě
 • Orientaci ve vlastním životě
 • Probuzení potenciálu a jeho využití
 • Nastavení a realizace vlastních cílů (rozpoznání od cílů druhých)
 • Nalezení řešení i pro zdánlivě neřešitelné situace
 • Řešení konfliktů partnerských i profesních
 • Koučink žen a zvýšení jejích sebedůvěry, kreativity a osobního rozvoje

 

Vstupní konzultace

   500 Kč/ 30 min

1 sezení

 1800 Kč/ 60-90 min.

3 sezení

 4800 Kč 

6 sezení

 8400 Kč 

8 sezení

 9600 Kč

 

MENTÁLNÍ TRÉNINK

Osobní konzultace umožňuje působit ve všech oblastech života člověka, neboť primárně působí na jeho vnitřní prostor, ve kterém jsou uloženy zápisy nemocí duše, těla, vztahů.

Zvolený postup je vstupní konzultace, psychohygiena včetně řízené vizualizace nebo meditace a energetická harmonizace. Nejprve si tedy rozebereme co vás tíží a jak jste ke své zátěži přišli (uvědomění si, že vše si tvoříme sami – žádné překážky, nemoc, traumata nevznikají náhodou, ale jsou výsledkem našeho chování).

Definujeme emoce navázané k problematickým místům či obdobím života, psychosomatické reakce těla a uvolníme je. Poté již budete připraveni k energetické harmonizaci, podpořenou metodami Rei-Ki, SRT, šamanismu.

Součástí konzultace může být v případě vašeho zájmu zaškolení jednoduchých energetických, vizualizačních či harmonizačních technik.

 

Vstupní konzultace

  500 Kč/ 30 min

1 sezení

1400 Kč/ 60-90 min.

3 sezení

3600 Kč

6 sezení

9000 Kč

 

DIAGNOSTICKÁ KRESBA

V diagnostice používám intuitivní kresbu, která má mnoho podob, pracuje s naším vědomím i podvědomím, pomáhá v uvědomění si emočních bariér (které nejsou v souladu s námi) a jejich uvolnění. Díky mé kresbě klient zřetelně vidí slabá a silná místa svého života.  Přichází mu nové myšlenky a možnosti řešení.

Diagnostikovat lze:

 • partnerský vztah
 • vztahy na pracovišti
 • výběr školy či zaměstnání
 • výběr nemovitosti a zóny v prostoru
 • zdravotní stav – komplexně – tělo, mysl, duše
 • vhodnost a výběr Bachových květinových esencí (na vnitřní použití)
 • vhodnost a výběr produktů Energy (dle tradiční čínské medicíny)

 

Diagnostická kresba

Cena: 500 Kč/ hodinu

6. diagnostická kresba

zdarma

Kurzy – intuitivní kresby

Odkaz kurzy intuitivní kresby:

Pravidelný kurz

Víkendový kurz

ART TERAPIE

Je staletími prokázané, jak příznivý vliv na člověka má umělecká tvorba, která rozvíjí kreativitu, sebedůvěru a pozitivní myšlení. Klienti vyhledávají možnost svobodně se vyjádřit skrze kresbu či malbu v kurzech či osobních sezeních (individuálně).

Jak název techniky napovídá jedná se o terapii uměním. Probíhá v předem nasmlouvaný čas, v délce 60 – 90 min. V průběhu sezení jsou rozkrývána a řešena témata klienta. S klientem využíváme art-terapeutické prvky: kresbu, malbu, koláž, příběh, vizualizaci, práce s hlínou či pískem. Působení je komplexní, probíhá nejdříve na úrovni duchovní, mentální (psychické), a poté i fyzické.

Art-terapie pomáhá při:

 • Snaze porozumět sobě, uvolnění emocí, které nás trápí
 • Řešení mezilidských vztahů
 • Léčení traumat a psychosomatických onemocnění
 • Životních změnách
 • Překonání strachu a uvolnění stresu
 • Posílení sebedůvěry a rozhodnosti

 

Vstupní konzultace

  500 Kč/ 30 min

1 sezení

1400 Kč/ 60-90 min.

3 sezení

3600 Kč

6 sezení

9000 Kč

kurz

Odkaz kurzy intuitivní kresby:

Pravidelný kurz

Víkendový kurz