Náměstí republiky 2686 - vchod z ulice Jindřišské, 530 02 Pardubice
skrivankova@at-school.cz
+420 737 303 725

Obchodní podmínky

Art&Therapy School, IČ: 740 00 659, se sídlem Nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice, poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství, terapií a masáží a prodeje uměleckých děl. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a Art&Therapy School a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi Art&Therapy School a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

Obchodní podmínky – KURZY A SEMINÁŘE

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná přes e-shop, kde můžete použít připravenou přihlášku, kterou naleznete u každého kurzu.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odst. „Stornovací podmínky“. 

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře. 

Po odeslání vyplněné přihlášky Vám přijde e-mail se zálohovou fakturou na celou hodnotu kurzu. Po uhrazení kurzu jste registrováni na Vámi vybraný kurz.

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším, je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn. 

  • Způsoby úhrady jsou:
    hotově – v první den konání akce
  • převodem – na základě zálohové faktury

Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která Vám bude doručena e-mailem ihned po provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na ZF s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být Vaše platba identifikována. 

V případě hotovostní platby účastník obdrží zjednodušený daňový doklad – fakturu v tomto případě nevystavujeme (pokud však bude výše úhrady přes 10 tis. Kč, dostane klient potvrzení o platbě a následně řádný daňový doklad-fakturu poštou). 

Daňový doklad-fakturu klientům zasíláme automaticky po jejím uhrazení e-mailem.

V hotovosti nelze platit akce pořádané u partnerských organizací. 

Nejsme plátci DPH, uvedené ceny jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře. 
V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci.

Certifikáty, akreditované kurzy

Na vyžádání vystavíme Certifikát o absolvování kurzu. Pro jeho vystavení potřebujeme také Vaše datum narození, které napište do Poznámek v Přihlášce.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky. 

Art&Therapy School si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže Art&Therapy School zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Art&Therapy School. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti. 

Doprava do školícího centra a možnosti parkování

Školící prostory ATS se nachází v centru Pardubic na adrese:

Dům Techniky Pardubice spol. s r.o., Náměstí republiky 2686, vchod z Jindřišské ulice,

530 02 Pardubice.

Mapku naleznete na: http://at-school.cz/kontakty/

Možnost parkování: http://www.grandpardubice.cz/prijezdove-cesty.html, http://www.pardubickeobchody.cz/obchod-6391-Parkoviste-Machonova-pasaz

 

Obchodní podmínky – TERAPIE A MASÁŽE

Objednávky a způsob úhrady

Individuální služby Terapeutického centra v ART&THERAPY je možné objednat telefonicky u Vámi vybraného terapeuta. Tyto objednávky jsou závazné. Služby se hradí v den uskutečnění služby, osobně v hotovosti, dle platného ceníku uvedeného u jednotlivých nabízených služeb.

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákazník tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů Art&Therapy School v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Art&Therapy School a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely (včetně pořízení a následného publikování foto a videozáznamu své osoby). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti Art&Therapy School může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Art&Therapy School.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu Art&Therapy School povinna tuto informaci poskytnout. 

Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností Art&Therapy School na poskytnutou elektronickou adresu.

Ostatní informace

Art&Therapy School není plátcem DPH. 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na infolince: 737 303 725

nebo nám napište na skrivankova@at-school

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2015